Вісник серцево-судинної хірургії

Вісник серцево-судинної хірургії – спеціалізований журнал відкритого доступу, що публікує роботи з фундаментальних і прикладних наукових досліджень і досвіду їх практичного застосування (у тому числі мультидисциплінарних) з усіх напрямів серцево-судинної хірургії та суміжних сфер.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20730-10530 ПР видане 08.05.2014 р. Державною реєстраційною службою України.

Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено Наказом Міністерства освіти та науки України від 06.03.2015 № 261).

Вісник серцево-судинної хірургії заснований у 1999 році.
З 1999 до 2014 р. виходив під назвою «Щорічник наукових праць Асо­ціації серцево-судинних хірургів України» (ISSN 1996-35-64), атестований Вищою атестаційною комісією, затверджений постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 «Про внесення періодичних наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України».

Журнал виходить 4 рази на рік.

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам.

ISSN 2313-0830 (print)
ISSN 2520-6281 (on-line)

DOI:


http://cvs-herald.org.ua/

№ 4 (33) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 4 (випуск 33). – К., 2018. – 128 с.


Обкладинка