Редакційна політика

Галузь та проблематика

Вісник серцево-судинної хірургії – спеціалізований журнал відкритого доступу, що публікує роботи з фундаментальних і прикладних наукових досліджень і досвіду їх практичного застосування (у тому числі  мультидисциплінарних) з усіх напрямів серцево-судинної хірургії та суміжних сфер.

 

Політика розділів

ПОДІЇ, ІСТОРІЯ, ЮВІЛЕЇ

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПАТОЛОГІЯ АОРТИ

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПАТОЛОГІЯ МІОКАРДА ТА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Редактори
  • Сергей Рысин
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі надіслані в редакцію статті (окрім інформаційних повідомлень і редакційних матеріалів) підлягають рецензуванню і редагуються відповідно до умов публікації в журналі. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання. Коректура авторам не висилається, вся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Не приймаються до друку статті, опубліковані раніше або надіслані в інші видання.
Статті рецензуються двома незалежними експертами, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами варіант статті, погоджений із рецензентами, вважається остаточним і повинен бути підписаний рецензентами та авторами «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.
При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта.
У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.
Подаючи статтю, автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, а також попросити виключити зі списку рецензентів не більше двох вчених або лабораторій. Редколегія з розумінням ставиться до таких побажань, проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи.
Журнал гарантує конфіденційність усіх етапів подання, рецензування та додрукарської підготовки і вимагає від авторів не поширювати листування з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарії редакторів на будь-яких веб-сайтах без згоди видавництва, незалежно від того, були опублікована робота або ні.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік.

 

Редакційна політика

Основні принципи:

1. Об'єктивність і неупередженість у виборі статей з метою їх публікації.
2. Високі вимоги до якості наукових досліджень.
3. Подвійне «сліпе» рецензування статей.
4. Колегіальність у прийнятті рішень щодо публікацій.
5. Доступність і оперативність в контактах з авторами.
6. Суворе дотримання авторських і суміжних прав.

 

Усунення конфлікту інтересів

Журнал вимагає від усіх авторів розкривати будь-який фінансовий конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Автори повинні оголосити будь-який такий конфлікт у супровідному листі, що супроводжує рукопис, і в розділі Подяки рукопису. Відповідному автору буде запропоновано підписати форму від імені всіх авторів стосовно потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття. Ця політика застосовується до всіх поданих дослідницьких рукописів і матеріалів огляду. Приклади мови опису включають: AUTHOR є працівником та акціонером КОМПАНІЇ; АВТОР є засновником КОМПАНІЇ та членом його науково-консультативної ради; Ця робота була частково підтримана грантом від компанії "КОМПАНІЯ".

 

Біоетичні норми

Журнал керується правилами, рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)
Усі досліди із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людини, за участі пацієнтів або донорів повинні бути проведені та описані з дотриманням норм біоетики. Протокол експерименту має бути затверджений локальним комітетом з біоетики і відповідати міжнародним стандартам.
Для робіт з використання матеріалу людини – Гельсінської декларації (1975) з доповненнями (2000 та 2008 року). При неможливості повного дотриманні зазначених норм автор повинен обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом з біоетики і вказати відповідні зміни в розділі Матеріали та методи.
Описуючи досліди з лабораторними тваринами, необхідно вказати, яких рекомендацій стосовно роботи з тваринами дотримувались.