Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Протезирование трехстворчатого клапана при удалении злокачественной опухоли правого желудочка сердца Анотація   PDF (Русский)
Р. М. Витовский, В. В. Исаенко, В. Ф. Онищенко, А. А. Пищурин, Д. Н. Дядюн, И. В. Мартыщенко
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Аналіз факторів ризику госпітальної летальності у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, ускладнену вторинною недостатністю атріовентрикулярних клапанів Анотація   PDF
Р. В. Буряк
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Віддалені результати протезування мітрального клапана Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Пукас, В. В. Лазоришинец
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Використання високочастотної вентиляції при гострому респіраторному дистрес-синдромі у дітей першого року життя після кардіохірургічних операцій Анотація   PDF
А. П. Петренко, С. М. Бойко, Л. В. Мошківська, С. Г. Хеміо Арнес, В. В. Лазоришинець
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Використання променевої артерії в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах штучного кровообігу Анотація   PDF
С. В. Варбанець, А. С. Цвик, О. Ю. Пукас, Н. М. Руденко
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Доопераційна серцева недостатність при інфекційному ендокардиті Анотація   PDF
Г. Б. Колтунова, О. Г. Сенько, В. Я. Хорощак, О. А. Крикунов, Т. А. Малишева, С. П. Списаренко
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Досвід ультразвукової діагностики судинних кілець та його вплив на хірургічне лікування Анотація   PDF (English)
A. Pavlova, A. Kurkevych, N. Rudenko, T. Ialynska, R. Yemec, I. Yemec
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Значення інтраопераційної черезстравохідної ехокардіографії при корекції тетради Фалло Анотація   PDF (English)
O. Borodinova
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Клінічний перебіг інфекційного ендокардиту з ураженням мітрального клапана і принципи реконструктивних втручань Анотація   PDF
О. Ф. Лучинець
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Можливість хірургічного лікування хворих на розшаровуючу аневризму висхідної аорти в умовах помірної гіпотермії Анотація   PDF
В. В. Бойко, О. В. Бучнєва, Я. В. Шафер, Ю. В. Пісклова, Ю. В. Богун, О. С. Крилова, Є. Д. Крючков, О. І. Ткач
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Мультимодальні засоби візуалізації клапанних протезів серця і оцінки їх морфології та функції. екомендації Робочої групи Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії Анотація   PDF
В. В. Лазоришинець, В. М. Коваленко, А. В. Руденко, О. А. Крикунов, Ю. А. Іванів, С. В. Поташев, С. В. Федьків, В. М. Бешляга, Н. Ю. Осовська
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Особливості перебігу раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після корекції аневризм лівого шлуночка серця із супутньою ішемічною мітральною недостатністю Анотація   PDF
С. А. Руденко, В. В. Лазоришинець, О. М. Трембовецька, А. В. Руденко, О. К. Гогаєва
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Пластика лівого передсердя при корекції мітральної вади Анотація   PDF (Русский)
B. В. Попов, С. П. Списаренко, Т. А. Малышева, В. В. Лазоришинец
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Протистояти пандемії серцево-судинних катастроф спільними зусиллями Анотація   PDF
В. В. Лазоришинець
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Профілактика неврологічних ускладнень при хірургії торако-абдомінального відділу аорти Анотація   PDF
В. В. Дьогтяр, Н. О. Чанглі
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Скорочувальна функція міокарда лівого шлуночка при порушенні метаболізму гомоцистеїну у хворих на ішемічну хворобу серця Анотація   PDF (Русский)
О. С. Ніконенко, K. О. Чмуль, A. О. Ніконенко, О. В. Молодан, В. В. Oсауленко
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Успішне лікування пацієнтки віком 1 місяць із подовженим інтервалом qT і множинними епізодами фібриляції шлуночків Анотація   PDF
С. Ю. Пророк, О. С. Пройдак, М. С. Мешкова, О. В. Доронін, Н. М. Руденко
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Функціональна гібридна реваскуляризація з вимірюванням фракційного коронарного кровотоку у пацієнтів із багатосудинним ураженням коронарних артерій Анотація   PDF
Y. Y. Stukov, S. A. Rudenko, A. Yu. Gavrylyshyn, M. L. Rudenko, S. V. Salo, A. V. Rudenko
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Хірургічна аортальна вальвулопластика після балонної вальвулопластики у новонароджених і немовлят Анотація   PDF
Є. М. Чорненька
 
№ 3 (32) (2018): Вісник серцево-судинної хірургії. № 3 (випуск 32). – К., 2018. – 112 с. Характер і частота післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні аневризм дуги аорти Анотація   PDF
В. І. Кравченко
 
1 - 20 з 20 результатів